Dansk Kyst- og Naturturisme har oprettet en ny pulje kaldet TourismX Challenge – Outdoor

10/28/2020

Dansk Kyst- og Naturturisme har oprettet en ny pulje til udvikling af et produkt/service indenfor outdoor-turisme. Denne pulje kaldes TourismX Challenge – Outdoor

TourismX Challenge – Outdoor fungerer, som et innovationsprogram for virksomheder, der ønsker at udvikle og pilotteste nye produkter og services indenfor outdoor turisme.

I første ansøgningsrunde udvælges fem virksomheder, der får mulighed for at udvikle og teste deres innovative løsning i udvalgte pilotprojekter, mens virksomhederne samtidig får coaching og strategisk sparring undervejs.

Puljens varighed
Selve forløbet er af 3 måneders varighed, hvor det er målet at få pilottestet produktet, udvikle forretningsmodellen og skabe meningsfyldte partnerskaber i turismebranchen.

Hver deltagervirksomhed får mulighed for at få dækket op til kr. 50.000 til udgifter.

Deltagerne får adgang til et stærkt netværk af etablerede aktører i branchen, viden om markedet samt en faciliteret proces med værktøjer til at accelerere.
 

Ansøgningsfrist er den 1. december 2020 Link til ansøgning


Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller til TourismX Challenge – Outdoor, er du velkommen til at kontakte Heidi på mail hda@kystognaturturisme.dk eller telefon 2643 0220.

Du kan læse mere om vilkårene hér

Om innovationsprogrammet
Få 1:1 sparring på forretningsidéen, før indsendelse af ansøgningen
Ansøgningskriterier
Processen

Skulle der være eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovenstående, står vi hos Dansk Turismefremme og Aktiv Danmark, naturligvis fuldt ud til rådighed