Ny stærk bestyrelse i Dansk Turismefremme

5/8/2019

Med VisitVejles Morten Damgaard Nielsen i spidsen blev en ny stærk bestyrelse sammensat på Dansk Turismefremmes generalforsamling den 28. marts. Læs hele pressemeddelelsen herunder:

Dato: 11.04.2019

Med VisitVejles Morten Damgaard Nielsen i spidsen blev en ny stærk bestyrelse sammensat på Dansk Turismefremmes generalforsamling den 28. marts. Generalforsamlingen fandt sted hos Food Innovation House i Vejle.

Ud over Morten Damgaard Nielsen fra VisitVejle, som fortsætter sit formandskab sammen med næstformand Dorte Frandsen fra VisitKerteminde, fortsætter også Rikke Lindhøj fra Nordfyns Erhverv og Turisme og Jette Nielsen fra VisitIkast-Brande. 

Joan Pape Rasmussen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole opstillede til den ledige bestyrelsespost og blev valgt ind af en enig generalforsamling. Ligeledes valgte en enig generalforsamling Hans Peter Folmann fra Billund Erhvervsfremme som foreløbig suppleant med fuld indtrædelse i bestyrelsen pr. 1 maj, hvor han overtager Jette Nielsens plads. 

Joan Pape Rasmussen har flere års erfaring fra uddannelsessektoren med særligt fokus på turisme som Associate Professor, og Hans Peter Folmann har flere års erfaring fra det private erhvervsliv heriblandt LEGO. De to nye i bestyrelsen bidrager dermed til en stærk bestyrelse.

Den lokale forankring af turismen er vigtigere nu end nogensinde tidligere. Med de store ændringer i turismelandskabet er behovet for en fælles organisation, som kan sikre og styrke den lokale forankring af turismen i Danmark, kun blevet tydeligere. Med stærk lokal repræsentation i bestyrelsen, vil Dansk Turismefremme fortsætte kampe for en stærk lokal forankring af turismen, og understøtte tværgående aktiviteter, som binder den lokale turisme tættere sammen gennem viden og samarbejde. 

Dansk Turismefremme er en landsdækkende medlemsorganisation for turistdestinationer og lokale visit-bureauer. Derudover har foreningen medlemmer blandt en række uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for det oplevelsesøkonomiske område. Organisationen arbejder med at facilitere udviklingsprojekter på tværs af landets medlemmer, tilbyde efteruddannelseskurser og sikre politisk interessevaretagelse på vegne af sine medlemmer. Dansk Turismefremme administrerer derudover en række autorisations- og kvalitetsmærkeordninger – herunder ’Det Grønne I’, som de fleste turister kender fra turistkontorene landet over, og en række udviklings- og certificeringsordninger for private turismevirksomheder under samlebetegnelsen Aktiv Danmark. 

Dansk Turismefremme siger stor tak for godt samarbejde til de, som nu er udtrådt af bestyrelsen. Det gælder Lars Falk fra University College Nordjylland, Kristina Lehmann Schjøtt fra VisitMariagerFjord, Anja Vorm Andersen fra Ishøj Turist & Erhverv og pr. 1. maj også Jette Nielsen fra VisitIkast-Brande.

Ønskes mere information kan kontaktes formand Morten Damgaard Nielsen, enten på mail modni@vejle.dk eller tlf. 4033 0002.