Udendørsoplæg til konference, Turismefremmedag, Dansk Turismefremme

Afholdte events

Dansk Turismefremme og Aktiv Danmark afholder flere gange om året faglige arrangementer og konferencer for vores medlemmer og andre interesserede, med inspirerende og kompetencegivende oplæg. Få overblik over vores de afholdte events på siden her:

Se kommende events her.
 

2019

30. april - Det Digitale Partnerskabs årsmøde
"Let's share” er udgangspunktet for Årsmødet i Det Digitale Partnerskab, som afholdes tirsdag den 30. april 2019 hos BLOX i København.
Det Digitale Partnerskab inviterer både medlemmer og andre interesserede til at stille skarpt på fordelen ved og vigtigheden af digital sharing.
Programmet byder i år på et inspirationsoplæg fra AirBnB, og på workshops om ’Ny ASP-portal’ og ’Listening tools som marketing redskab’.
Efter Årsmødet vil der være unik mulighed for en rundvisning i BLOX til en VIP-pris på kun 50 kr. pr. person. Læs hele programmet her.


28. marts - Dansk Turismefremmes generalforsamling
Den 28. marts afholder vi Dansk Turismefremmes generalforsamling for vores medlemmer kl. 10-12 med efterfølgende frokost hos Food Innovation House i Vejle.
Dagsorden på generalforsamlingen i 2019 er som følge af Dansk Turismefremmes vedtægter: 

1. Valg af dirigent  
2. Formanden aflægger beretning  
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer: Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 
6. Valg til bestyrelsen  
    Valg af formand (vælges i lige år for en toårig periode) 
    Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år for en toåring periode) - Dorte Frandsen og Lars Falk er på valg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (på valg i lige år for en toårig periode) 
8. Valg af suppleanter (der vælges to suppleanter i ulige år) - Anja Vorm Andersen og Kristina Lehmann Schjøtt er på valg
9. Eventuelt  

Læs mere fra generalforsamlingen her.

 

2018

20. november - Møde om den nye ASP-løsning for Dansk Turismefremmes medlemmer 

Dansk Turismefremme inviterer medlemmer til møde om den nye ASP-løsning den 20. november 2018 kl. 10-12, hvor Michael Johansen og Ulrik Lerche fra VisitDenmark vil fortælle mere herom. De vil komme ind på prisstruktur, tidslinje for projektet og fokusområdet for den nye portal. Der vil desuden være gennemgang af samtlige wireframes og GuideDanmarks front-end og tankerne bag. Derudover beskriver de, hvilke opgaver som webmasters skal forberede sig på og hvor meget tid, der skal afsættes.

20. september - Turismefremmedag 'Destinationsudvikling og lokal forankring'

Se hele programmet for dagen her 

Med en række ’Best Practice’ eksempler stiller vi skarpt på destinationssamarbejder. Bliv klogere når Erhvervsministeriet giver status og fortæller om den fremadrettede proces med det igangværende arbejde. Hør samtidig hvilke konkrete erfaringer eksisterende destinationer har gjort sig – hvad der virker, hvor er det svært, og hvad man skal være særligt opmærksom på i etableringen af nye destinationssamarbejder.

Forårets politiske aftale på turismeområdet betyder, at der i fremtiden skal være færre destinationer, og at de lokale turistorganisationer over de kommende to år har til opgave at etablere nye destinationssamarbejder, der hvor det giver mest mening lokalt. Anders Thusgaard, Erhvervsministeriets chef for turismeområdet, og Mette Skovbjerg fra KL vil gøre os klogere på både processen og kravene til kommuner og de nye destinationssamarbejder. Hør desuden Helle Rosenberg fra Destination Kystlandet og Annette Sørensen fra VisitNordsjælland, når de gør os klogere på, hvad man skal være særligt opmærksom på i etablering af nye destinationssamarbejder. Oplæggene efterfølges af en sofadiskussion med rig mulighed for spørgsmål fra salen. Bliv også klogere på hvordan lokal turisme er afgørende for bosætning, selvfortælling og byudvikling på det kommunale niveau. Brian Wiborg fra Viborg Museum vil fortælle og vise, hvordan Viborg Kommunes arbejde med helhedsplan for midtbyen og domkirkeområdet forankrer turismen lokalt og strategisk. Målet med arbejdet er at gøre byen til en attraktion, som formidler Danmarkshistorie i Viborg og at skabe en attraktiv by. Her i et tæt samarbejde mellem fagområder som turisme, kultur & fritid og planområdet.

14.-17. juni - Folkemødet på Bornholm 2018, Dansk Turismefremme sammen med resten af Turismeministeriet med oplæg den 14. juni 'Tematurisme i Danmark'

Under overskriften ’Tema-På-Tværs’ initierer Dansk Turismefremme en række udviklingsprojekter, som med omdrejningspunkt i blandt andet vikingetemaet, vil understøtte tematurismen i Danmark. Erhvervs- og Turismechef i Vejle Kommune & Dansk Turismefremmes formand Morten Damgaard Nielsen, Udviklingschef hos Kongernes Jelling Morten Teilmann-Jørgensen og VisitDenmarks Marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen giver i debatten deres bud på de bedste løsninger, faldgruber og muligheder i et sådant flerårigt udviklingssamarbejde. Anna Porse Nielsen, adm. direktør hos Seismonaut, vil være debattens moderator. Debat om hvordan vi bedst styrker tematurisme på tværs af landets destinationer og aktører, og hvordan vi sikrer den bedste inddragelse af turister og den stærkeste fælles udvikling, torsdag den 14. juni i Turismeministeriets telt. 

2. maj - Årsmøde i Det Digitale Partnerskab

22. marts - Dansk Turismefremmes Generalforsamling og Turismefremmedag: Se programmet for Turismefremmedagen her. Du kan hente vores konferencekatalog med Best Practice eksempler herLæs mere fra generalforsamlingen her.

6. marts - Dialogmøde i Det Digitale Partnerskab v/ Dansk Turismefremme og VisitDenmark:

Se programmet herunder:

10:30-10:40 Velkomst ved Mads Sand, Sekretariatschef for Dansk Turismefremme
10:40-11:40 GuideDanmark opdatering – Ved VisitDenmark

  • I november 2017 udsendte VisitDenmark en GuideDanmark-rapport over de mest viste produkter på VisitDenmark og på hver ASP-løsning. I oplægget vil VisitDenmark præsentere muligheder for, hvordan GuideDanmark kontorer og Visitorganisitioner kan bruge den viden til at prioritere produktindsatser samt til deres arbejde med SEO. Præsentationen vil blive suppleret med gode eksempler på tekst og billeder.
  • Oplæg til debat: Flere lokale GuideDanmark kontorer har indtjening på salg til lokale kommercielle aktører. Hvad er erfaringerne herfra? Hvordan måles resultaterne af indsatsen?

11:40-12:30 Frokost
12:30-12:40 Forventningsafstemning omkring GuideDanmark – Introduktion ved Mads Sand, Sekretariatschef for Dansk Turismefremme
12:40-13:10 Oplæg fra lokale GuideDanmark kontorer med tre forskellige tilgange til GuideDanmark
13:10-14:00 Fælles dialog med udgangspunkt i det daglige arbejde og i partnerskabsaftalerne

  • Hvorfor er den fælles GuideDanmark indsats vigtig? Hvad får vi hver især, og som samlet branche, ud af det? Og hvad kan vi lære af hinanden?

14:00 Tak for i dag

 

2017

19. januar - Nytårsreception i Dansk Turismefremmes nye lokaler i Vejle

15.-18. juni – Folkemødet på Bornholm: Dansk Turismefremme sammen med resten af Turismeministeriet

7. juni - Aktiv Danmark Wellness dag

26. april - Årsmøde i Det Digitale Partnerskab

6. april – Turismefremmedag og generalforsamling

8. marts - Saunagus med Wellness Denmark

25.-26. februar – Ferie for alle messen i Herning med Aktiv Danmark

8.-12. februar – Rejsemesse i Hamborg med Aktiv Danmark

13.-15. januar - Reiselivsmessen i Oslo med Aktiv Danmark

 

2016

5.-8. september - Studietur til Napoli for Dansk Turismefremmes medlemmer

26.-27. maj - Facebook som effektiv markedsføringskanal (kursus)

7. april - Turismefremmedag

 

2015

24. november - Aktiv Danmark Wellness dag

22. oktober – Turismefremmedag

15.-16. september - Nye digitale muligheder og trends Workshop

20. august - Vip event i forbindelse med "Made in Denmark" 

21. maj - Den moderne turismeorganisation Workshop 

23. april - Turismefremmedag 

5. marts - Sådan sælger du mere til cykelturister! Salgskursus hos Rødvig Kro - og Badehotel 

25. februar - Sådan sælger du mere til cykelturister! Salgskursus hos Feriecenter Slettestrand

23. februar - Sådan sælger du mere til cykelturister! Salgskursus hos Danhostel Nymindegab

20. februar - Sælg din destination! - B2B Event i forbindelse med Ferie for Alle 2015