"Vi er lokale turismevirksomheders nationales talerør"

Et samarbejde med Dansk Turismefremme indebærer mange fordele. Vi er en national forening for organisationer, der arbejder med lokal og tværgående turismeudvikling. Vi tilbyder interessevaretagelse inden for turismebranchen, faglig og kollegial sparring, udvikling og kompetenceløft og meget mere. Vi er desuden repræsenteret i en lang række relevante turismerelaterede udvalg, hvor vi taler vores medlemmers sag.

Find mere information om vores samarbejdsmuligheder her:

Læs mere

Samarbejdsmuligheder

I er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for at høre om andre og nye samarbejdsmuligheder. 

Læs mere