Det-groenne-I

Bliv autoriseret med Det Grønne I

Foto: Dansk Turismefremme

Autorisationsordningen Det Grønne I er et kvalitetsfællesskab!  Alle landets autoriserede turistorganisationer er gennem ordningen med til at sikre alle landets gæster en høj standard i den danske gæsteservice. Her finder I gældende regler, fordele, ansøgningsskemaer og priser.

Autorisationsordningen Det Grønne I er et kvalitetsfællesskab! Alle landets autoriserede turistorganisationer er gennem ordningen med til at sikre alle landets gæster en høj standard i den gæsteservice, de møder i Danmark. Samtidig kan Autorisationsordningen lokalt danne ramme for samarbejdsniveau og kravsætning overfor turismeaktører og kommune.  
 
Her finder du gældende regler, fordele, ansøgningsskemaer for at blive autoriseret samt priser.

Webshop for køb af materiale med det grønne I finder du her!
 
Autorisationsregler 2020: Autorisationsregler
Priser i 2020: Prisen for at opnå autorisation som autoriseret turistorganisation er i 2020 kr. 4.100,- pr. år. (ekskl. moms). Derudover betales kr. 1.250,- pr. bemandet turistinformation (ekskl. moms).  
 
Fordele ved Det Grønne I: 
•    Med Det Grønne I er turistorganisationen en del af et nationalt kvalitetsfællesskab. 
•    Rettighed til at markedsføre jer med Det Grønne I fysisk som på alle digitale kanaler. 
•    Rettighed til officiel vejvisning med "M 61" og tilhørende undertavle "Bureau" (Vejdirektoratets bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 400). 
•    Som Grønt I bureau opnås synlighed på digitale platforme – blandt andet Dansk Turismefremmes hjemmeside.  
•    Rettighed til at kategoriseres som ’Autoriserede turistbureauer’ i GuideDanmark. 
 
Det rådgivende organ 
Det rådgivende organ bag Autorisationsordningen består af Kommunernes Landsforening (KL), VisitDenmark, Friluftsrådet og Turisterhvervets Samarbejdsforum. Organet har til formål at vejlede sekretariatet og dermed sikre udviklingen af den danske Autorisationsordning. Dansk Turismefremme varetager tildelingen af Det Grønne I-skilt til alle turistbureauer i Danmark efter fast definerede kriterier.  
 
Ansøgning om Autorisation i 2020!
Det er igen tid til at ansøge om Autorisation. For at blive autoriseret i 2019 skal I venligst læse nedenstående regler og udfylde ansøgningsskemaet, hvis I opfylder kravene: 
2020 Autorisationsregler
2020 Ansøgningsskema
 Ansøgning om at opnå autorisation for 2020 skal ske inden den 12. november 2019 
 
Køb af Det Grønne I materiale 
Vi sælger bl.a. flag, klistermærker og skilte med Det Grønne I logo på. Hvis I ønsker at tilkøbe eller høre mere om disse materialer, så send en mail til info@danskturismefremme.dk


I har også rettigheden til at markedsføre jer digitalt og benytte Det Grønne I logo på fysisk materiale, der matcher jeres sted. I kan få tilsendt logoet i forskellige formater ved efterspørgsel på info@danskturismefremme.dk – husk dog at følge Designmanualen i tilfælde af brug af logoet: Designmanual for Det Grønne I

I er velkomne til at tænke i kreative løsninger, der giver værdi for gæsterne og understøtter det Grønne I's formål. Er din idé ekstraordinær, tjekkes den af på info@danskturismefremme.dk
 
Har du spørgsmål til anvendelse af logoet, eller ønsker du at købe flag, skilte mv., så er du mere end velkommen til at kontakte Dansk Turismefremmes sekretariat på  
info@danskturismefremme.dk