Vandreture i hele Danmark

Vandreruter i Jylland

Du kan bruge langt de fleste vandreruter hele året, men nogle stier kan stå under vand af og til, så du bør både klæde dig efter årstiden og forholdene. Vær forsigtig med tobaksrygning og brug af åben ild og hold altid hunden i snor. Respekter dyr og fugle og tag hensyn til deres boliger og yngel og lad planterne stå i naturen, hvor de hører hjemme. I offentlig skov må du plukke bær, svampe og blomster til eget forbrug, men naturligvis ikke fredede arter! Nedenfor finder du en oversigt over vandreforløb på 10 km eller derover. Nogle af ruterne er identiske med cykelruterne, kortere ruteforløb kan være asfalterede, men som hovedregel går ruterne ad stier og grusveje.

10 - 50 km. 

 • Råbjerg Mile - 10 km. Danmarks svar på Sahara, og en fantastisk vandreoplevelse igennem den danske natur.
 • Planetstien - 12 km. Lemvig-Stenodden, langs Nissum Bredning.
 • Hulsig strand - 12 km. Gå den smukke tur fra Hulsig strand til Skagen, og følg i H.C. Andersens hjulspor
 • Holme Bjerge-Giber Å - 13 km. Natursti.
 • Kolding Fjord, Stenderup Skovene - 13 km.
 • Tøndermarsken - 14 km. Trampestier og markveje.
 • Rømø - 2 længere ruter på midtøen 17 km og sydøen 14 km samt 3 kortere ruter i plantagerne på henh. 3,2 og 3 km.
 • Mossø, Sukkertoppen og Gudenå - 18 km.
 • Endelave - 18 km. Rundtur på øen Endelave ud for Horsens Fjord.
 • Randers Fjord (Lodsstien) - 27 km.
 • Bramdrupdam/Hartestien - 19 km.
 • Vranderupstien - 19 km. Langs Kolding Ådal.
 • Rørbæk Sø, Tinnet Krat, Gudenåens og Skjernåens udspring - 20 km.
 • Mols Bjerge 20 km. Forskellige ruter ad grusveje og stier.
 • Elbodalstien - 20 km.
 • Sallingsund-Guide - 22 km. Forskellige afmærkede ruter på grusveje.
 • Tørskind-Vejle og Egtved Ådale - 25 km.
 • Jyske Ås - 30 km Østre Vrå-Dronninglund vandre-/cykelrute. Del af den nordlige Hærvejsrute.
 • Tunneldalstierne - 30 km. Rundture om Haderslev Dam, Pamhile Skov og Stævninge Dam.
 • Æ Markmansti og Brede Å-stien - 7 km, men udbygges i 1996 til 33 km.Markslandet og digerne.
 • Himmelbjergruten - 50 km. Ruten forbinder stationerne i Silkeborg og Ry.

50 - 6.000 km.

Del denne side