Den 28. marts afholder vi Dansk Turismefremmes generalforsamling for vores medlemmer kl. 10-12 med efterfølgende frokost.
Længere nede på denne side kan du tilmelde dig arrangementet.

Placeringen er endnu ikke afklaret. Opdateres hurtigst muligt på denne side. 

Dagsorden på generalforsamlingen i 2019 er som følge af Dansk Turismefremmes vedtægter: 
1. Valg af dirigent  
2. Formanden aflægger beretning  
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer: Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 
6. Valg til bestyrelsen  
    Valg af formand (vælges i lige år for en toårig periode) 
    Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år for en toåring periode) - Dorte Frandsen og Lars Falk er på valg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (på valg i lige år for en toårig periode) 
8. Valg af suppleanter (der vælges to suppleanter i ulige år) - Anja Vorm Andersen og Kristina Lehmann Schjøtt er på valg
9. Eventuelt  

Det er gratis at deltage i Generalforsamlingen og kun for medlemmer af Dansk Turismefremme. 

Vi vil gøre dig opmærksom på, at tilmeldingen til arrangementet er bindende. 
Tilmeldingsfristen er mandag den 11. marts kl. 12.00.

Dine tilmeldingsoplysninger benyttes kun af Dansk Turismefremme. Se mere om vores opbevaring af data her. Ved tilmelding giver du dog lov til, at vi evt. bruger billeder fra Generalforsamlingen i efterfølgende nyhedsbreve, samt at vi deler dit navn og din organisation med resten af deltagerne i en samlet deltagerliste.

Skriv venligst hvis du har hensyn, vi skal tage højde for (fx allergi, gangbesvær, veganer eller lignende). Eller skriv en kommentar, hvis der er andet, du gerne vil have, at vi skal vide på forhånd.