Tilføjelser til strategi 2016

Nye strategiske tiltag og fremtidig organisering

På Dansk Turismefremmes bestyrelsesmøde den 6. september 2017, vedtog en enig bestyrelse en række strategiske vigtige beslutninger for Dansk Turismefremme og Aktiv Danmark. Dette betyder konkret for jer, at I får mulighed for:
  • At få 20 % af medlemsindtægterne for de Aktiv Danmark-medlemmer, der ligger indenfor jeres område
  • At bruge Aktiv Danmarks dedikerede og certificerede virksomheder i jeres egen destinationsudvikling
  • At udnytte jeres gode lokale fortællinger i en større tematisk national sammenhæng 
  • At trække jeres mindre turismeaktører ind i en samlet national fortælling på linje med de store fyrtårne 
Vi er netop nu i gang med at udarbejde kontrakter for de nye samarbejder. 

Tema-På-Tværs - et nationalt tematurismeprojekt

 

Dansk Turismefremmes vision er at sikre videreudvikling og fremtidssikring af vores medlemmers virke med henblik på at medvirke til vækst indenfor dansk turisme. Vi vil sikre visionen gennem et nyt tiltag, vi kalder for Tema-På-Tværs.
 
I forbindelse med konkrete tematiske udviklingsprojekter, som går på tværs af landet og lokale destinationer, vil Dansk Turismefremme tilbyde at løfte projekt- og sekretariatsopgaven i projektperioden i tæt samarbejde med jer medlemmer og alle relevante aktører - og med støtte fra fonde. Konkrete tematiske eksempler kan være ’vikinger’ eller ’middelalderen’, hvor sporene og aktørerne er geografisk spredt over hele landet, og som med fordel kan løftes op i sammenhængende tematiske fortællinger og fælles udvikling på aktørniveau.
 
I tæt samarbejde med jer vil vi i løbet af 2018 etablere en række nye temabaserede netværksgrupper, hvor vi i fællesskab finder frem til, hvordan vi udvikler lokale tematikker ind i større fælles fortællinger og sammenhænge. Derfor glæder vi os til at høre fra jer, om hvilke temaer I lokalt ønsker at udvikle og samarbejde om.

Læs meget mere om Tema-På-Tværs og det første Vikingeprojekt her!

Aktiv Danmark Partner - et samarbejde med lokalt ejerskab


Vi vil styrke jeres ejerskab og brug af Aktiv Danmark indsatserne. I kender de enkelte virksomheder, de lokale omstændigheder og udviklingspotentialer langt bedre end vi gør, og Aktiv Danmarks medlemsvirksomheder er i vidt omfang også jeres medlemmer. 
 
I har nu mulighed for at indgå samarbejdsaftaler og få del i Aktiv Danmarks indtægter til gengæld for at opretholde tæt virksomhedskontakt, sikre kvalitetstjek og at understøtte virksomhedernes aktive deltagelse i den lokale turismeudvikling. Vi kalder det Aktiv Danmark Partner.

Det, vi lægger op til, er en fordeling, hvor den lokale DMO får 20 % af områdets Aktiv Danmark kontingenter. De resterende midler vil bruges på national markedsføring af ordningerne og på konkrete udviklingstiltag i tæt samarbejde med de lokale niveauer.

Læs mere om, hvordan I kan blive Aktiv Danmark Partner og om samarbejdet her!