Tema-På-Tværs | National tematurisme projekt | Dansk Turismefremme

Tema-På-Tværs

Lokalt arbejdes der i landets destinationer mere og mere med temabaseret turisme. Både de danske og udenlandske turister efterspørger i stigende grad Special Interest Tourism (tematurisme). Tematurisme kræver samarbejde, fordi temaet går på tværs af geografiske grænser. Dansk Turismefremme kan som national organisation hjælpe med at facilitere samarbejde på tværs af disse grænser, og vil i de kommende år derfor arbejde målrettet med at udvikle tematurismen i Danmark via konceptet Tema-På-Tværs.

Tema-På-Tværs er udviklingsprojekter med fokus på forskellige temaer. Temaerne og projekterne dannes med udgangspunkt i det, der lokalt ønskes at arbejde med, hvor det bringes op i tværgående samarbejder om fælles udvikling. Både store og små attraktioner sættes i spil om fælles udvikling, da fokus er på temaet – selv gårdbutikken og gravhøjen, som ellers kan blive overset i nationale sammenhænge, inddrages.

 

Første tema er Vikinger

Med udgangspunkt i indkomne forslag fra medlemmer og turismeaktører vælges Vikinger som første tema. Vi har kontakt til en lang række kommuner, destinationer, vikingeattraktioner og -museer, herunder Vikingebuen, som meget gerne vil være med, fordi de tror på, at samarbejdet kan løfte en stærkere udvikling for alle.

 

Case Competitions

Temaet Vikinger vil inddrage universiteter og uddannelsessteder i Case Competitions om de bedste tematiske løsninger. Særligt har vi indtil nu fokus på oplevelsesøkonomiske- og turismeuddannelser. Produktet af disse Case Competitions vil danne grundlag for det fremadrettede arbejde med temaet.

 

Pakkeløsninger

Et andet resultat af arbejdet med temaet Vikinger vil være en række pakkeløsninger, som vil gøre det nemt og bekvemt for turisten at bevæge sig rundt mellem de forskellige destinationer og attraktioner.

 

Nationalt og internationalt markedsføringsindhold

Indholdet, som skabes i forbindelse med de fælles fortællinger omkring temaet Vikinger, vil kunne bruges i nationale og internationale kampagner af turismevirksomhederne, destinationerne og attraktionerne.

 

’Tema-På-Tværs’ online univers

Vi vil i forlængelse og videreudbygning til projekterne opbygge et ambitiøst online univers, der…

  • går på tværs af temaerne (din attraktion/destination/event kan gå igen i flere temaer)
  • består af tekst og videoer bundet på specifikke temaer
  • følger turisten og anbefaler oplevelser baseret på turistens interesser
  • har en virtuel temaguide, som vil fortælle om temaets relevante attraktioner og lokationer, foruden at hjælpe turisten på vej gennem hele temarejsen

 

Finansiering af Tema-På-Tværs projekterne

Vi er i dialog med flere fonde og forventer, at de enkelte udviklingsprojekter vil køre over ca. 3-4 år. Der vil derudover være et fælles indskud, som går til projektmodning og fondsansøgning.

Forventelige priser:
Kommuner/visitdestinationer: Medlemspris 20.000 kr. / Ikke-medlemspris 25.000 kr. 
Attraktioner/museer/med mere: 10.000 kr. (som medlem af Vikingebuen gives der rabat)

 

Interesseret?

Skal din turismevirksomhed eller destination være en del af udviklingen af temaet Vikinger?

Hvis du er interesseret i at sætte dit præg på dette store, nationale tematurismeudviklingsprojekt, samt få din attraktion/destination/event/turismevirksomhed med i en større, national udviklings- og markedsføringssammenhæng, så kontakt Dansk Turismefremmes sekretariatschef, Mads Sand:

Mail: mads@danskturismefremme.dk

Tlf.nr.: 53 53 36 50

 

Vi forventer at afholde det første opstartsmøde omkring 1. oktober 2018.

Del denne side

Interesseret?

Så kontakt Dansk Turismefremmes sekretariatschef, Mads Sand:

Mail: mads@danskturismefremme.dk

Tlf.nr.: 53 53 36 50