Nøgletal

Turismens vigtigste nøgletal i 2016

VisitDenmark har samlet de vigtigste nøgletal for turismen i Danmark i en lille og overskuelig pjece. I pjecen kan du læse om turismens betydning for Danmark og hvad der får så mange turister til at rejse til Danmark. Få overblikket fra VisitDenmark i pjecen Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

 

Overnatninger i Danmark år 2016

Dansk turisme sætter igen rekord i 2016. På landsplan blev der registeret 51,4 mio. overnatninger, hvilket er en stigning på 4,7 pct. i forhold til 2015. Fremgangen drives især af udenlandske turister, men også de danske turister bidrager til væksten.De udenlandske turister foretog i alt 26,1 mio. overnatninger i Danmark, mens danske turister foretog 25,3 mio. i løbet af året.

Kilde: VisitDenmark. Læs mere i VisitDenmarks rapport: Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016.

 

Overnatninger i Danmark år 2015

De danske og udenlandske turister foretog godt 2,3 mio. flere overnatninger i 2015 sammenlignet med 2014. Dette er en fremgang på 5 pct. i de samlede overnatninger. Udviklingen er drevet af, at de udenlandske turister, som foretog 1,6 mio. flere overnatninger( +6,7 pct.) end året før. De danske turister foretog ca. 800.000 flere overnatninger. (+3,2 pct.). 

Udenlandske turister: Turisterne fra Danmarks største udenlandske markeder (Tyskland, Norge, Holland og Storbritannien) bidrog alle til væksten i de udenlandske overnatninger. Desuden viser turister fra markeder som USA, Kina, Brasilien, Indien og Australien en øget interesse for Danmark, målt i overnatninger. Sverige har – som det eneste af dansk turismes nærmarkeder – oplevet en negativ vækst i overnatningerne i 2015. 

Kilde: VisitDenmark. Se mere i VisitDenmarks Oversigt med overnatninger 2015.

 

Turismens økonomiske betydning:
Overblik over turismens økonomiske betydning for Danmark 2013

  • I alt købte turisterne for 91,9 mia. kr. i Danmark. Heraf blev de 36,7 mia. kr. brugt af udlændinge og 55,2 mia. kr. af danskere
  • Turismeforbruget fordeler sig på en lang række produkter, herunder særligt på lokal transport (19 pct.), overnatning (14 pct.), og føde- og drikkevarer (14 pct.). I alt bruges næsten halvdelen af turismekronerne på produkter, der ikke kan betegnes som deciderede turismeprodukter, herunder særligt detailhandlen.
  • Blandt de overnattende turister står hotelgæster med et forbrug på 25,1 mia. kr. for den største del af forbruget (27 pct.), efterfulgt af turister i lejede feriehuse og turister der overnatter hos venner og familie, der står for henholdsvis 12 pct. og 11 pct. af det samlede forbrug.
  • Med et forbrug på 36,7 mia. kr. står de udenlandske gæster for 40 pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark. Indtægten svarer til 3,6 pct. af Danmarks eksportindtægter, hvilket gør turismen til et vigtigt eksporterhverv i Danmark.
  • Turismen skaber en direkte værditilvækst på 28,1 mia. kr. Værditilvæksten er en del af produktionen der er tilbage, når 'forbrug i produktionen' er fratrukket. Værditilvæksten er demed et udtryk for medarbejdernes løn og virksomhedens profit. 

 

Turismen i regioner og kommuner

  • Region Hovedstaden og Region Syddanmark er de to største turismeregioner i Danmark.
  • Målt i forhold til det samlede udbud af varer og tjenester i regionen betyder turismen mest i RegionNordjylland med en andel på 2,4 pct. af regionens samlede udbud.
  • På det kommunale plan er det København, Aarhus, Aalborg og Ringkøbing-Skjern der har det størsteturismeforbrug. Fanø, Gribskov og Langeland er der tre kommumer, hvor turismen fylder relativit mest i den lokal økonomi. 

Kilde: Turismens økonomiske betydning 2013

Del denne side

Turisternes overnatninger

Turisternes overnatninger

49,1 mio.  (år 2015)

Opdelt på nationalitet: 

> danske turister 

24,4 mio.

> udenlandske turister 

24,7 mio.

Kilde: Danmarks Statistik.

Overnatningsformer: hotel, camping,
feriecenter, vandrerhjem, udlejet feriehus.

Turismen er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv

Turismen i Danmark er i høj grad et eksporterhverv. Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, svarer det til, at en danskproduceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 36,7 mia. kr. årligt under deres ophold i Danmark, hvilket udgør godt 40 pct. af det samlede turismeforbrug. Som eksporterhverv har turismen derfor stor betydning for den danske økonomi, da 3,6 pct. af den samlede eksport i Danmark stammer fra turismen.