Kontakt Dansk Turismefremme / Aktiv Danmark

 

Dansk Turismefremme
Banegårdspladsen 6, 2. sal
7100 Vejle
info@danskturismefremme.dk 

Drejer din henvendelse sig om Aktiv Danmark? Kontakt os da enten på
mail: mail@aktivdanmark.dk eller tlf.nr. +45 52 58 36 50


Dansk Turismefremmes sekretariat

Mads Sand, SekretariatschefMads Sand
Sekretariatschef
mads@danskturismefremme.dk
+45 53 53 36 50

Anja S. Kristensen, SekretariatsmedarbejderAnja S. Kristensen (På barsel)
Sekretariatsmedarbejder
Betjening af Aktiv Danmark og destinationsmarkedsføring
anja@danskturismefremme.dk

Louise W. Bjerregaard, SekretariatsmedarbejderLouise W. Bjerregaard
Sekretariatsmedarbejder
Betjening af Dansk Turismefremmes medlemmer, Autorisationsordningen og hjemmeside
louise@danskturismefremme.dk
+45 53 38 10 25

Helene Fallesen, SekretariatsmedarbejderHelene Fallesen
Sekretariatsmedarbejder
Koordinering af Destination Hærvejen
helene@danskturismefremme.dk
+45 53 37 96 46

 

 

 

Del denne side

Ønsker du at blive medlem af Dansk Turismefremme?

Tilmelding kan indsendes på indmeldelsessiden eller ved at kontakte sekretatiatet.

Studerende

Vi er i Dansk Turismefremme altid interesserede i at tilføre vores organisation ny viden. Er du studerende og interesseret i et praktikforløb eller i et projektsamarbejde, så kontakt os gerne i sekretariatet. Eventuelle projektsamarbejder skal dog dreje sig om enten BA- eller kandidatafhandlinger af hensyn til både vores ressourcer og udbytte af samarbejdet.

Job i Dansk Turismefremme

Vi har pt. ingen ledige stillinger.

Læs mere om Dansk Turismefremme