Kommende arrangementer

Oversigt over kommende arrangementer, som Dansk Turismefremme og Aktiv Danmark arrangerer eller er medarrangør af.

2018

20. september: Dansk Turismefremmes konference 2018

Destinationsudvikling og lokal forankring

Læs mere, og tilmeld dig her

Med en række ’Best Practice’ eksempler stiller vi skarpt på destinationssamarbejder. Bliv klogere når Erhvervsministeriet giver status og fortæller om den fremadrettede proces med det igangværende arbejde. Hør samtidig hvilke konkrete erfaringer eksisterende destinationer har gjort sig – hvad der virker, hvor er det svært, og hvad man skal være særligt opmærksom på i etableringen af nye destinationssamarbejder.

Bliv klogere på destinationssamarbejder med: Erhvervsministeriets chef for turismeområdet, Anders Thusgaard

Forårets politiske aftale på turismeområdet betyder, at der i fremtiden skal være færre destinationer, og at de lokale turistorganisationer over de kommende to år har til opgave at etablere nye destinationssamarbejder, der hvor det giver mest mening lokalt. Anders Thusgaard vil gøre os klogere på både processen og kravene til kommuner og de nye destinationssamarbejder.

Oplæg og debat om destinationssamarbejder

Hør blandt andre Anders Johansen fra Destination Lillebælt, Helle Rosenberg fra Destination Kystlandet og Annette Sørensen fra VisitNordsjælland, når de gør os klogere på, hvad man skal være særligt opmærksom på i etablering af nye destinationssamarbejder. Oplæggene efterfølges af en sofadiskussion med rig mulighed for spørgsmål fra salen.

Den kommunale forankring af turismen styrkes i de kommende år

Bliv klogere på hvordan lokal turisme er afgørende for bosætning, selvfortælling og byudvikling på det kommunale niveau. Brian Wiborg fra Viborg Museum vil fortælle og vise, hvordan Viborg Kommunes arbejde med helhedsplan for midtbyen og domkirkeområdet forankrer turismen lokalt og strategisk. Målet med arbejdet er at gøre byen til en attraktion, som formidler Danmarkshistorie i Viborg og at skabe en attraktiv by. Her i et tæt samarbejde mellem fagområder som turisme, kultur & fritid og planområdet.

Pris og deltagelse 

Konferencen finder sted den 20. september 2018 i Viborg. Prisen er deltagelse 950 kr. for den første i hver medlemsorganisation og 700 kr. for efterfølgende medarbejdere. For ikke-medlemmer er prisen 1.200 kr. for den første deltagende fra en organisation og 800 kr. for efterfølgende medarbejder. Priserne er eksklusiv moms. 
Vi opfordrer til, at I kommer flere fra samme organisation, alle er meget velkomne.

Læs mere, og tilmeld dig her

Del denne side

Se afholdte arrangementer