Kommende arrangementer

Oversigt over kommende arrangementer, som Dansk Turismefremme og Aktiv Danmark arrangerer eller er medarrangør af. Vi opdaterer løbende denne side, når der kommer nye arrangementer...

2019

Dansk Turismefremmes generalforsamling, den 28. marts 2019:

Den 28. marts afholder vi Dansk Turismefremmes generalforsamling for vores medlemmer kl. 10-12 med efterfølgende frokost.

Placeringen er endnu ikke afklaret.

Dagsorden på generalforsamlingen i 2019 er som følge af Dansk Turismefremmes vedtægter: 
1. Valg af dirigent  
2. Formanden aflægger beretning  
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer: Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 
6. Valg til bestyrelsen  
    Valg af formand (vælges i lige år for en toårig periode) 
    Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år for en toåring periode) - Dorte Frandsen og Lars Falk er på valg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (på valg i lige år for en toårig periode) 
8. Valg af suppleanter (der vælges to suppleanter i ulige år) - Anja Vorm Andersen og Kristina Lehmann Schjøtt er på valg
9. Eventuelt  

Tilmeld dig vores generalforsamling her!


Det Digitale Partnerskabs årsmøde, den 30. april:

Årsmødet for Det Digitale Partnerskab bliver den 30. april 2019 i København. Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu! Vi skal nok holde jer opdateret med programmet og tilmeldingslink, så snart det udkommer. Udover spændende oplæg kommer der to workshops på programmet, nemlig: 

1) OPBYGNING AF NY ASP-PORTAL: Hands-on hjælp til opbygning og strukturering af indhold på den nye ASP-løsning, herunder også i forbindelse med GuideDanmark indtastinger og hvor de bliver vist på desktop og mobil i den nye portal, samt forklaring af prioritetsfelt og hvordan det bliver vist.

2) HOOTSUITE OG FALCON SOM MARKETING REDSKAB: Lær fordelene ved at samle alle dine SoMe aktiviteter i samme platform for at spare tid – og ressourcer.


Del denne side

Se afholdte arrangementer her!