Kommende arrangementer

Oversigt over kommende arrangementer, som Dansk Turismefremme og Aktiv Danmark arrangerer eller er medarrangør af.

2018


20. september: "Bliv klogere på destinationssamarbejder"

                                     - Dansk Turismefremmes Turismefremmedag i Viborg

De lokale turismeindsatser har stor betydning for kommunernes øvrige indsatser på områder som erhvervsudvikling, bosætning, byens selvfortælling, kultur- & fritid, friluftsliv og byudvikling. 

I Viborg er turismen en integreret del af byens store satsning på udvikling af bymidten og domkirkeområdet. Hvor en ny ambitiøs udviklingsplan for middelalderbyen sker på tværs af turisme, kultur og byplanlægning. 

På Turismefremmedagen den 20. september i Viborg sætter vi med en række ’Best Practice’ eksempler skarpt på, hvilke erfaringer andre har gjort med destinationssamarbejder – hvad der virker, hvor det er svært, og hvad man skal være særligt opmærksom på.

Pris og deltagelse 

Konferencen finder sted den 20. september 2018 i Viborg. Prisen er deltagelse 950 kr. for den første i hver medlemsorganisation og 700 kr. for efterfølgende medarbejdere. For ikke medlemmer er prisen 1.200 kr.  
Vi opfordrer til, at I kommer flere fra samme organisation, alle er meget velkomne.

Det endelige program vil blive offentliggjort inden længe.

Læs mere, og tilmeld dig her.

Del denne side

Se afholdte arrangementer