Bliv medlem af Dansk Turismefremme

Kontingent tydeliggøres i nedenstående, der blev besluttet på Generalforsamlingen, den 22. marts 2018

 1) Medlemskab for en lokal turistorganisation koster årligt 3.500 kr. i grundgebyr og derudover  0,08 kr. pr. indbygger i den pågældende kommune (dog max 20.000 kr. for én kommune).

2) For andre medlemmer, fx destinationssammenslutninger som dækker mere end én enkelt kommune, betales der et fast årligt gebyr. Gebyret udgør for organisationer, der dækker områder med indtil 150.000 indbyggere, 15.000 kr., og udgør for organisationer med mere end 150.000 indbyggere, 20.000 kr. 

3) For øvrige organisationer, fx uddannelsesinstitutioner, er det årlige gebyr på 15.000 kr.

Kontakt gerne sekretariatet for nærmere information 

Husk at I via tilmeldingsblanketten nedenfor godkender, at I har læst vores persondatapolitik og vedtægter.