autorisationsordningen - gældende regler

Gældende autorisationsregler

Autorisationsordningen ejes og udvikles af Dansk Turismefremme, der administrerer og udvikler service- og informationskvaliteten på turistbureauerne ud fra turistens aktuelle behov.
Fredag, maj 4, 2018

Find de gældende autorisationsregler her.

Hvad står Det Grønne I for?
Autorisationsordningen Det Grønne I er et kvalitetsfællesskab! 
Ordningen har til formål at sikre en høj standard i gæsteservicen, ligegyldigt hvor og på hvilke platforme gæsteservicen leveres. Autorisationsordningens primære fokusområde er at sikre, at god turistservice er tilgængelig i hele Danmark. Alle landets autoriserede turismeorganisationer er gennem ordningen med til at sikre alle landets gæster en høj standard i den gæsteservice, de møder i Danmark. Samtidig kan Autorisationsordningen lokalt danne ramme for samarbejdsniveau og kravsætning overfor turismeaktører og kommune. 

Det rådgivende organ
Det rådgivende organ bag autorisationsordningen består af KL, VisitDenmark, Friluftsrådet og Turisterhvervets Samarbejdsforum. Organet har til formål at vejlede sekretariatet og dermed sikre udviklingen af den danske autorisationsordning. Dansk Turismefremme varetager tildelingen af Det Grønne I-skilt til alle turistbureauer i Danmark efter fast definerede kriterier. 

Det Grønne I – konkrete fordele

  • Med Det Grønne I er turistorganisationen en del af et nationalt kvalitetsfællesskab.
  • Rettighed til at markedsføre jer med Det Grønne I fysisk som på alle digitale kanaler.
  • Rettighed til officiel vejvisning med M 61(Vejdirektoratets bekendtgørelse om vejvisning på alm. veje, § 373).
  • Som Grønt I bureau opnås synlighed på digitale platforme – blandt andet VisitDenmarks og Dansk Turismefremmes hjemmeside.
  • Service- og kvalitetstjek af digitale kanaler - af organisationens hjemmeside og sociale mediekanaler.

 

Find alle de autoriserede bureauer her

Del denne side

Pris

Prisen for at opnå autorisation som autoriseret bureau er i 2018 kr. 3.950,- pr. år. (ekskl. moms). Derudover betales kr. 1.200,- pr. bemandet turistinformation (ekskl. moms). 

Ansøgning om at opnå autorisation for 2019 skal ske inden den 12. november 2018.