Det Digitale Partnerskab

Mandag den 3. november 2014 blev Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark officielt stiftet. Dansk Turismefremme tegner styregruppen sammen med VisitDenmark, Danske Destinationer og Woco.

Hvorfor et digitalt partnerskab?
Grundtanken bag partnerskabet er at drive og videreudvikle GuideDanmark databasen. En database der gennem mange år er opbygget af de danske turistorganisationer men tidligere drevet af VisitDenmark. Overordnet set er formålet med partnerskabet at bidrage til, at dansk turisme er i digital verdensklasse. Herunder skal partnerskabet også sikre videndeling og koordinering af digitale projekter og sikre den højeste mulige kvalitet i den offentlige digitale turistinformation.  

Hvad betyder partnerskabet for Dansk Turismefremmes medlemmer?
Ved at være partnermedlem får din organisation i langt højere grad ejerskab, indflydelse og fri adgang til egen data. Prisstrukturen bliver anderledes og mere gennemsigtig end hidtil. For din organisation betyder det, at I ikke skal overveje de økonomiske konsekvenser i forbindelse med udvikling af nye digitale projekter (feed og search er inkluderet i kontingentet). Yderligere vil partnerskabet sikre uddannelse, kompetence og erfaringsudveksling inden for digital turismeinformation og kommunikation, lige som det bliver et centralt forum for videndeling og koordinering af digitale projekter i dansk turisme. Som partnermedlem inviteres du til et årsmøde. På mødet godkendes partnerskabets arbejdsprogram for det kommende år, ligesom kontingentet fastsættes endeligt. Der blev afholdt årsmøde i partnerskabet den 26. april 2017.

Læs mere om Det Digitale Partnerskab her

Del denne side