Dansk Turismefremmes bestyrelse

Oversigt over Dansk Turismefremmes samlede repræsentationer

Dansk Turismes Advisory Board v/Anne-Mette Knattrup

Advisory Board for Dansk Kyst- og Naturturisme v/Anne-Mette Knattrup

Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum v/Jette Nielsen og sekretariatet

Visit Denmarks Advisory Board for ASP-løsningen v/Dorte Frandsen

Styregruppen for partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark v/Karsten Justesen, Dorte Frandsen og sekretariatet som tilforordnet

Campingrådets bestyrelse og repræsentantskab v/ Dorte Frandsen

Campingrådets uddannelsesudvalg og webudvalg v/Dorte Frandsen

Ferie for Alle præsidium v/Jette Nielsen

Vejdirektoratets servicevejvisningsudvalg v/Anja Vorm Andersen

National Komitéen for Danske Naturparker v/Karsten Justesen

Rådgivende udvalg inden for Turisme og Oplevelser, Erhvervsakademi Dania v/Anne-Mette Knattrup

Turismeministeriet for Folkemødet på Bornholm v/Sekretariatet

Foreningen Dansk Cykelturisme

Sport Management Advisory Board

Del denne side

Anne-Mette Knattrup - Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand

Turistchef - VisitRanders

Dorte Frandsen - Næstformand

Næstformand

Turistchef VisitKerteminde

Lars Falk - Kasserer

Bestyrelsesmedlem - kasserer

Underviser og adjunkt, UCN, Hospitality and Experience Management

Karsten Justesen

Bestyrelsesmedlem 

Turistchef Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter

Jette Nielsen

Suppleant

Turistchef - VisitIkast-Brande


Anja Vorm Andersen - Suppleant

Suppleant

Turistchef- & Erhvervschef Ishøj Kommune

Kristina Lehmann Schjøtt - Suppleant