Dansk Turismefremmes bestyrelse

Til højre ses Dansk Turismefremme bestyrelse, og herunder ses en oversigt over Dansk Turismefremmes samlede repræsentationer.

Dansk Turismes Advisory Board v/Morten Damgaard Nielsen
Dansk Turismes Advisory Board er oprettet af Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål at rådgive Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

Advisory Board for Dansk Kyst- og Naturturisme v/Dorte Frandsen
Dansk Kyst- og Naturturismes bestyrelse har nedsat et 24 mand stort Advidsory Board, der har til formål at rådgive bestyrelsen om udfordringer og muligheder for at udvikle dansk kyst- og naturturisme.

Analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum v/Rikke Lindhøj
Det Nationale Turismeforum blev i 2015 sat i verden af Erhvervs- og Vækstministeriet med det formål, at styrke og koordinere den fælles offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Dansk Turismefremme deltager aktivt i arbejdet via en repræsentant i analysearbejdsgruppen under Det Nationale Turismeforum.

Det Digitale Partnerskab v/Rikke Lindhøj
Det Digitale Partnerskab har til formål at drive og udvikle den digitale turistinformation. Det Digitale Partnerskab har en nedsat styregruppe, som varetager al ledelse af driftsmæssig, organisatorisk og økonomisk karakter - herunder ASP-løsningen, som drives af VisitDenmark, som er et tilbud til de danske turismeregioner, destinationer, turistbureauer og andre indenfor turistbranchen om at få en avanceret hjemmeside. Netop nu arbejdes der på en helt ny forbedret ASP-løsning til erstatning af den eksisterende. 

Ferie for Alle præsidium 
Ferie For Alle er Skandinaviens største messe for ferierejser, der én gang årligt afholdes i Messecenter Herning med mere end 1.100 udstillere. Ferie For Alles præsidium består af udvalgte repræsentanter, der varetager den overordnede ledelse af messen. 

Vejdirektoratets servicevejvisningsudvalg 
Vejdirektoratets Servicevejvisningsudvalg (SUV) er et samarbejdsudvalg repræsenteret af en række turisme- og naturorganisationer. Udvalget har til formål at koordinere ensartede grundprincipper for servicevejvisning for turister. De rådgiver Vejdirektoratet ved ruter og attraktioner af særlig turismemæssig relevans. 

Nationalkomitéen for Danske Naturparker 
Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder af lokal eller regional karakter, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Nationalkomiteen, som består af repræsentanter fra en række myndigheder og naturorganisationer, har til opgave at vurdere optagelseskriterier samt de enkelte ansøgninger om optagelse. 

Turismeministeriet for Folkemødet på Bornholm v/Dorte Frandsen
Turismeministeriet er et samarbejde mellem 13 centrale turismeaktører, som hvert år, i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, sætter fokus på turismens samfundsøkonomiske betydning for Danmark gennem en række debatter. 

Del denne side

Morten Damgaard Nielsen | Bestyrelsesformand Dansk Turismefremme | VisitVejle

Morten Damgaard Nielsen - Bestyrelsesformand

Dorte Frandsen | Næstformand Dansk Turismefremme | VisitKerteminde

Dorte Frandsen - Næstformand

Næstformand

Turistchef VisitKerteminde

Rikke Lindhøj | Kasserer Dansk Turismefremme | Nordfyn Kommmune, VisitNordfyn

Rikke Lindhøj - Kasserer

Hans Peter Folmann | Suppleant Dansk Turismefremme | Billund Erhvervsfremme

Hans Peter Folmann - Bestyrelsesmedlem