Bliv klogere på destinationssamarbejder!

Kom med til Dansk Turismefremmes Best Practice-konference, 20. september i Viborg.

Best Practice - Destinationsudvikling og lokal forankring

Forårets politiske aftale på turismeområdet betyder, at der i fremtiden skal værre færre destinationer, og at de lokale turistorganisationer over de kommende to år har til opgave at etablere nye destinationssamarbejder, der hvor det giver mest mening lokalt. KL og Erhvervsministeriet er i øjeblikket i gang med at sætte kriterier for, hvad der kræves for at være en destination – og dermed få del i de udviklingsmidler, som tidligere blev uddelt af regionerne. Det arbejde forventes at være færdigt til efteråret 2018.

På Turismefremmedagen den 20. september i Viborg sætter vi med en række ’Best Practice’ eksempler skarpt på, hvilke erfaringer andre har gjort med destinationssamarbejder – hvad der virker, hvor det er svært, og hvad man skal være særligt opmærksom på.

 

Best Practice eksempel på destinationssamarbejde

De lokale turismeindsatser har stor betydning for kommunernes øvrige indsatser på områder som erhvervsudvikling, bosætning, byens selvfortælling, kultur- & fritid, friluftsliv og byudvikling.
 
I Viborg er turismen en integreret del af byens store satsning på udvikling af bymidten og domkirkeområdet. Hvor en ny ambitiøs udviklingsplan for middelalderbyen sker på tværs af turisme, kultur og byplanlægning. På Turismefremmedagen i Viborg den 20. september, vil der være mulighed for at blive klogere på, hvilke tiltag der virker, og hvordan indsatserne omkring turisme og byudvikling kan tænkes sammen som helhed og i spændende nye samarbejder om byens udvikling og selvforståelse.

 

Pris og deltagelse 

Konferencen finder sted den 20. september 2018 i Viborg. Prisen er deltagelse 950 kr. for den første i hver medlemsorganisation og 700 kr. for efterfølgende medarbejdere. For ikke medlemmer er prisen 1.200 kr. for den første deltagende fra en organisation og 800 kr. for efterfølgende medarbejder. Priserne er eksklusiv moms. 
Vi opfordrer til, at I kommer flere fra samme organisation, alle er meget velkomne.

Det endelige program vil blive udsendt inden længe. 

 

 

Del denne side

Tilmeld dig her: