Autorisationsordningen

Autorisationsordningen administreres af Dansk Turismefremme, der administrer og udvikler service- og informationskvaliteten på turistbureauerne ud fra turistens aktuelle behov. 

Dansk Turismefremme varetager tildelingen af det grønne "I"-skilt til alle turistbureauer i Danmark efter fast definerede kriterier.

Se de autoriserede bureauer her 

Det Grønne I

 

 

 

 

Gældende autorisationsregler

Her finder du de gældende bestemmelser for grønne turistbureauer samt en oversigt over bureauerne