Acadal Sprints - 360° Gæsteservice

Dansk Turismefremme har sammen med Acadal udviklet et on-demand læringsforløb, der skal højne gæsteservicen i hele Danmark. Vi kalder det 360˚Gæsteservice, og forløbet er gratis for autoriserede med Det Grønne I.

Gæsteservice skal i dag være digital men også fortsat et nærværende møde mellem mennesker. 360˚Gæsteservice har derfor til formål at give viden, værktøjer og inspiration til at udvikle og løfte kvaliteten af den gæsteservice, som turisten møder fysisk, digitalt og på destinationen. Det er samtidigt et godt redskab til at bygge bro og fælles forståelse mellem afdelinger, medarbejdere og deres arbejdsgange.

Læringsforløbet er gratis for alle autoriserede turismeorganisationer og decentrale turistinformationer og er målrettet alle medarbejdere i organisationen, da den strategiske forståelse i kombination med indsigt i den praktiske udførelse skal understøtte hinanden for, at organisationen – og hele Danmark – kan lykkedes med opgaven.

De fem fokusområder

360˚Gæsteservice er skabt i samarbejde med en række eksperter inden for fem hovedtemaer, der har indflydelse på gæstens serviceoplevelse - forløbet er en samlet pakke med nedenstående Sprint-temaer fra forskellige eksperter:

  • Mike Hohnen fortæller om serviceværdikæden som strategisk værktøj,
  • Merete Smit går i dybden med godt værtsskab,
  • Rie Frilund Skaarup giver tips og tricks til, hvordan man kan bruge frivillige i turismen,
  • Lars Granat sætter fokus på den digitale gæsteservice,
  • og Dorte Kiilerich vil samle op på destinationens overordnede rolle i arbejdet med at skabe en sammenhængende og tjenende destination.

360˚Gæsteservice - et on-demand læringsforløb

"Fagligheden er helt i top. Det er relevante folk, der er inddraget. Emnerne er gode at arbejde videre med og til refleksion. Det er godt, at det var små fine bidder, som var lette og hurtige at komme igennem." - VisitVejle

I har mulighed for at gå til og fra forløbet i løbet af perioden, som det passer dig i en hverdag med mange afbrydelser – og det kan tages i små bidder ad gangen. Det kan forventes at tage ca. 5-6 timer pr. medarbejder at gennemføre forløbet. Acadal udbyder den digitale platform, hvor læringsforløbet foregår på, til PC, iPad eller smartphone. Kursisten vil foruden blive understøttet af et online læringsforum og en workbook til noter og sparring.