Fangstkalender for oktober

Fiskeri i oktober. Læs om lystfiskeriet i de danske vande for oktober måned, så du ved, hvad du kan forvente.

Havørred og laks

Havørreder og laks er særdeles aktive her i oktober. De er ved at gøre klar til gydningen, så der er meget aktivitet i de huller og slyngninger, hvor fisken står om dagen. Der er også vældig aktivitet i de lavvandede områder, hvor fisken opholder sig om natten. Fiskene er ikke længere sølvfarvede, men har skiftet til den brunlige gydedragt, og hannerne har udviklet deres særlige krog og lyse sider.

Gedde

Der er også heftig aktivitet i de mange søer og moser. Efterårsgedden er i fin form på denne årstid, hvor vandets temperatur er perfekt, og overraskende store gedder kan findes meget tæt på kysten i den næste måneds tid.
 

Aborre

Aborren er også i fin form lige nu. Den er færdig med forårsgydningen, og har taget godt på i løbet af sommerens ædegilder. Den store brakvands aborre er nu på vej mod ferskvandsområder. De mærker, at vinteren er på vej og vil ikke risikere at blive fanget på alt for salt vand, hvor de ikke kan overleve ved lave temperaturer. Da de heller ikke vil risikere at gå vinteren i møde uden sul på kroppen, indtager de massevis af føde, indtil vinteren gør en ende på deres spiselyst.

Torsk

Sæsonen for kysttorsk nærmer sig. I løbet af de næste par måneder er de kommet så tæt på kysten som muligt på jagt efter deres ynglingsspise krabber. De glider henover tangskovene på jagt efter denne delikatesse, og det er på dette tidspunkt, at de rødgule wobblers bevægelse henover bunden bliver uimodståelig.