Fangstkalender for november

Fiskeri i november. Læs om lystfiskeriet i de danske vande for november måned, så du ved, hvad du kan forvente.

Havørreder

Hvorom alting er, så er åerne nu fyldt med farvede og gydemodne havørreder, der hverken pynter eller smager hjemme i køkkenet. De farvede fisk har for længst omdannet deres fedtdepoter til kønsprodukter - til opbygningen af rogn og mælke - inden den forestående gydning. Fedtindholdet er erstattet med vand, hvorfor fiskenes kulinariske værdi er minimal. 

Det er dog stadig lovligt at fange dem, men man behøver jo ikke slæbe store fisk med hjem, blot fordi man har fanget dem. De farvede fisk er meget hårdføre - langt mere robuste end nystegne blankfisk - og holder derfor sagtens til en fight, et hurtigt foto og så et klap på de brede skuldre.

I takt med, at gydningen nærmer sig, bevæger fiskene sig længere og længere op i åen. Laksene, de relativt få steder hvor de stadig forekommer, holder sig stædigt til hovedløbet. Kun her kan de finde gydepladser, som tilfredsstiller dem. 

Havørrederne vandrer derimod gerne op i selv de mindste bække for at gyde. Indtil selve gydeakten tager de ofte ophold i hovedløbet nedstrøms de små tilløbsbække. Det ved de lokale fiskere, som derfor affisker sådanne steder meget grundigt sidst på sæsonen.

Vinteren er på vej

Hvor de fleste laksefisk, stallinger og regnbuer dog undtaget, nu forbereder sig på årets højdepunkt, gydningen, så er de fleste andre fiskearter ved at indstille sig på en tid med lavt blus på stofskiftet. På nogle kolde vintermåneder uden det helt store fødeindtag. 

Her i november føler de ofte, at det er ved at være sidste chance for et ordentligt ædegilde inden vinterens smalhals. De fylder sig derfor når det er muligt. Lufttemperaturen sidst på måneden ligger ofte omkring 5 grader - med vandtemperaturen halsende et par grader bagefter. Så selv om det kan føles koldt at være lystfisker i november, er det endnu ikke specielt koldt at være fisk. 

Kysttorsk og gedder

Kysttorsk og gedder er værd at forsøge at fange. De er i topform - tykke og villige til en match på stang og line! 

I flere af vore næringssaltforurenede søer topper fiskeriet nu- og i de kommende måneder. Kulden og frosten slår algerne ned, og gør vandet så klart, at rovfisk som gedder og sandarter for alvor kan se til at jage. De kan derfor med stor held efterstræbes med kunstagn, hvor man tidligere på året, i den uklare algesuppe, var henvist til at bruge naturlig agn. 

At ro afsted på vintersøen, med at par woblere dikkende bagude, er for mange søfiskere årets absolutte højdepunkt. Man får lidt tiltrængt motion, og det er ikke noget problem at holde sig varm bag årerne, hvis man altså ror!