Fangstkalender for juli

Fiskeri i juli. Læs om lystfiskeriet i de danske vande for juli måned, så du ved, hvad du kan forvente.

Fantastiske somre 

De fleste af fluefiskerens insekter er klækket i maj og juni, hvilket kan få åerne til at virke ret så døde sommeren igennem. Fiskene er der dog stadig, og de tager skam stadig føde til sig. Det foregår blot nede ved bunden i stedet. Fiskene fokuserer i stedet ofte på de landinsekter, der måtte falde i eller blæse ned på vandet ved en fejltagelse. En fatal fejltagelse, da fiskene i de fødeknappe sommermåneder i regelen er der som et lyn

Havørreder

Bliver sommeren våd og kold, kan juli byde på et rigtig godt havørredfiskeri i åerne. Så godt, at årets største fisk ikke sjældent fanges her - nystegne, tromletykke og sølvblanke efter et nærende ophold i havets righoldige spisekammer. 

Det var eksempelvis tilfældet i den fantastiske sommer, som 1998 bød på. En sommer, som kastede flere og større opgangsfisk af sig, end normalt er. Netop på grund af vandet, som kom på et sjældent tidspunkt. Møder man disse friske opgangsfisk, er man så godt som sikker på hug. De er ikke spor vanskelige, så længe de kun har været oppe i det ferske nogle få dage. Da har de stadig hugrefleksen fra havet i god behold. Men har de blot tilbragt en uges tid oppe i åen, bliver de snart meget svære at lokke til hug. 

Torsk

Er man på ferie ved hav og strand, er der fine muligheder for at komme i kontakt med torskene sommeren igennem. Hen i juli er kystvandet blevet for varmt til torskene, og de trækker derfor ud på lidt dybere vand. Her er de i regelen ikke svære at finde ved en 5-15 m vandstand - gerne med lidt strøm som frisker op på vandet.

Fladfisk

Fladfiskene har nu også fået sul på kroppen efter forårets leg, hvilket gør dem til et attraktivt bytte - og yderst delikate i køkkenet. Såvel skrubber som isinger og ikke mindst rødspætter rykker også ud på dybere vand med sommervarmen. Kan man herude finde en plet med ren sandbund, er man i regelen sikret en portion flotte rødspætter på bundsnøren.

Makreller

Slår man sine folder i det nordlige Jylland, er der sidst i juli gode chancer for et møde med makrellerne - hvis ellers vejret arter sig. De har kunnet fanges længere ude i Nordsøen helt fra maj og ind gennem juni, men først nu nærmer de sig for alvor kysterne - i regelen på jagt efter brislinger. 

Men der skal godt vejr til. Makrellerne holder ikke af sand i gællerne. Dertil er deres gællegitterstave nemlig for fintmaskede. Makrellerne udebliver derfor i regelen, når vestenvinden har grumset vandet op langs havnemoler på vestkysten. 

Kommer man imidlertid efter nogle dage med godt vejr og vind fra øst, er vandet ofte klart. Og da kan en stime makreller når som helst komme susende på kastehold. De kan da trænge en stime brislinger op mellem høfder og standkant, hvilket går uhyre hektisk for sig! Ikke sjældent kommer en hidsig makrel for tæt på land - og bliver skyllet op af en bølge! 

Chancerne for et møde med makrellerne stiger igennem hele juli måned og topper engang i august. Der er således noget at glæde sig til og vente på.