Fangstkalender for februar

Fiskeri i februar. Læs om lystfiskeriet i de danske vande for februar måned, så du ved, hvad du kan forvente.

Årets koldeste måned

Februar er årets koldeste måned ifølge statistikken. Det ene øjeblik blæser der milde vinde fra syd - det næste kommer sneflokke vrimlende og vandet belægges med en tynd hinde af is, som selv ikke den tungeste flue og hurtigst synkende flueline kan trænge igennem. Det kan være hårdt at acceptere en sådan tilbagegang, når man nu lige gik og længtes efter foråret... 

”Grønlændere”

Februar betyder heldigvis starten på en helt ny sæson ved åen. Er det koldt nok, vil flokke af tromletykke og sølvblanke grønlændere være trukket op fra hav og fjord for at overvintre - væk fra det kolde og salte vand, der kan true dem på livet. 

Gydetorsk

Februar betyder også højsæson for de fiskere, der med stive stænger, tykke liner og tunge rørpirke går på jagt efter de store gydetorsk ved Øresund. Der skal arbejdes for at holde varmen med sneen fygende om de røde ører, der ofte er gemt væk under en varm pelshue. 

Under de tæt pakkede turbåde står de gydende torsk mindst lige så tæt. Der er tale om en slags bunkebryllup, hvor mange torsk gyder samtidig. Man kan diskutere det rimelige i at forstyrre fiskene midt under gydningen, hvor de bestemt ikke interesserer sig for føde. Faktum er da også, at næsten alle store gydetorsk er fejlkroget. 

Isfiskeri

Februar er også den måned, der giver de største chancer for at prøve det herhjemme så eksotiske isfiskeri. Når altså isen en sjælden gang kan bære, og til det formål skal den mindst være 10 cm tyk - helst 15 cm, så gælder det om at finde isboret frem, hvis man altså har et. Ellers må man låne eller ud at investere. Erfaringen viser for øvrigt, at det bedste værn mod kommende isvintre rent faktisk er købet af et isbor! 

Får man først hul på isen, er det egentlig lidt pudsigt, at en typisk varmt-vandsfisk som aborren udgør næsten hele den hurtigt dybfrosne fangst. Men det kan være svært at finde frem til flokkene, så ofte må der bores adskillige huller, førend der er bid. Og hugperioderne er i regelen hektiske, men meget kortvarige under isen.

Kystfiskeri

På kysten er februar måned den absolutte lavsæson. Kystvandet er som regel så koldt, at hverken torsk eller havørreder holder af det. De har derfor forlagt residensen til dybere og mere varmt vand eller er, for havørredernes vedkommende, trukket ind i de brakke inderfjorde eller sågar helt op i de ferske vandløb for at overvintre. 

En rask tur på kysten bør altså forlægges til brakke fjorde i stedet for åbne havkyster her i februar. Og skulle der være is på de beskyttede vige herinde, er der alligevel altid noget at se på. 

Og skulle det blive nødvendigt, som det så ofte før har været i februar måned, at kæmpe sig tilbage til bilen og varmen i en strid snestorm fra øst, så er der ingen grund til at fortvivle. Med udgangen af februar ligger foråret lige om hjørnet - med masser af fiskemuligheder og en splinterny sæson lokkende forude!