Fangstkalender for december

Fiskeri i december. Læs om lystfiskeriet i de danske vande for december måned, så du ved, hvad du kan forvente.

Laks

Legen sker efter samme mønster som for de fleste andre laksefisks vedkommende. Hunnen graver allerførst en gydegrube, hvor bund- og strømforhold er velegnede. Hun lægger sig på siden og fjerner med kraftige slag af halen sand og grus, så den bare stenbund blottes. Heri lægges så de æg, som først befrugtes af hannen og siden dækkes til igen af hunnen. 

Under legen er specielt hanfiskene meget aggressive. De er stærkt territoriehævdende og kæmper ofte en indædt kamp om de mest attraktive hunner. De stærke farver udsender utvetydige signaler til rivalerne, og den kraftige kæbekrog bruges ofte til at bide konkurrenterne i halen med! 

Laksen er på denne måde en fiskenes Dr. Jekyll og Mr. Hyde. I havet er den socialt anlagt, men under sin gydevandring op ad vandløbet forvandler den sig til et sandt monster i både udseende og opførsel. 

De interne stridigheder og legen tærer hårdt på de voksne fisks kræfter, og mange af dem dør da også efter endt gydning. Man regner med, at op mod 90% af laksene dør herhjemme - en procentdel, der dog varierer meget fra vandløb til vandløb. Man kan støde på laks, som har gydt både to og tre gange, men det hører til sjældenhederne i vore dage. 

Ørreder

For ørredernes vedkommende er dødeligheden langt lavere, hvorfor mange fisk oplever at gyde flere gange, hvis de altså ikke undervejs havner i et monofilt nedgarn... 

De overlevende laks og havørreder søger efter legen ud mod havet igen - nu som magre "nedfaldsfisk". I milde vintre kan fiskene være ude igen ved årsskiftet. Ikolde vintre kan det vare flere måneder, førend de atter vover at stikke snuden ud i det salte vand. 

Ål

Ålene, som ikke holder af koldt vand, graver sig ned i mudderbunden i søer og fjorde, hvor de overvintrer. De er nu helt umulige at få i tale, da de slet ikke tager føde til sig.

Hvad søen gemmer

Søernes fisk søger på samme måde ud på dybt vand, hvor de vil overvintre med mest mulig varme. På søens dybeste steder er vandet nemlig altid 4 grader varmt, uanset om der så er is på toppen eller ej! 

Aborrer

Modsat ålene kan aborrer fint fanges herude, blot du bruger det rette grej og fisker de rette steder. 4 grader er nemlig en vandtemperatur, der stadig tillader fiskene aktivt at søge føde. Specielt pirkefiskeri, gerne med en ophænger eller to på linen, giver ofte et måltid lækre aborrer med hjem fra fisketuren. 

Gedder

Er du mere til lidt varmegivende roning, er langsom trolling med store vægtbelastede woblere en god måde at komme i kontakt med søens vægtige vintergedder på. 

Torsk

Endelig må du ikke glemme, at det er nu i december, at nytårstorsken skal i hus. Og at den naturligvis skal være selvfanget. Torskene er på denne årstid trukket væk fra kysterne og ud på dybere vand, hvor der er mere varme. Herude er de ikke svære at lokke til hug, når først du har fundet frem til dem.