Fangstkalender for april

Fiskeri i april. Læs om lystfiskeriet i de danske vande for april måned, så du ved, hvad du kan forvente.

Påskelaks

Det er disse “påskelaks”, der år efter år lokker laksefiskere til åer som Stor Å, Skjern Å og Varde Å - til eksempelvis et besøg ved de klassiske laksesving nær Borris. Glem ikke den nye fredning i Skjern å og Storå, som betyder, at laksefiskeriet nu først kan påbegyndes i sidste halvdel af april. 

Ørreder og stallinger

Årets første døgnfluer klækker typisk på lune dage i april. Det bliver til årets første måltid mad på overfladen for åernes ørreder og stallinger. De sidste er i gydetiden og derfor fredede. 

Det er således nu, de første tørfluer skal frem af flueæskens gemmer. Gamle travere, der har været med i mange år, og som måske er frisket lidt op over en dampende kedel vand hjemme i køkkenet. Eller helt friske eksemplarer, som er bundet i de lange vinteraftener ved fluestikket.

Hornfisk

Den langnæbbede hornfisk melder typisk også sin ankomst sidst i april måned. De første fangster meldes i regelen fra Læsø, hvorefter fiskene spreder sig ind gennem de danske farvande. 

Aborrer

Endelig er april også måneden, hvor rogntunge aborrer indfinder sig på gydepladserne. Her lægger de deres æg i lange guirlander på vandplanterne, som siden yder de små og nye aborrer god beskyttelse. Hvis altså søens forpagter ikke har luret aborrerne og vil tynde ud i bestanden. Da har han måske smidt et antal risvaser eller gamle juletræer ud i vandet og forankret dem der. 

Søens aborrer finder sådanne kunstige gydepladser aldeles henrivende og lægger straks deres æg netop her, nærmest på kommando og med det ønskede resultat, at søens forpagter så bagefter kan trække de rognklædte risvaser og juletræer op igen.

Havørred

Ved kysten er den sølvblanke havørred for alvor i sit es. De havørreder, som har været på leg i den forgangne vinter, er så småt ved at have genvundet det tabte huld. I hvert fald er vandtemperaturen nu så høj, at fiskene kan jage aktivt dagen lang, og det i vand, som efterhånden vrimler med alskens småfisk, krebsdyr og børsteorme. 

De havørreder, som er overvintret oppe i åerne eller inde i de brakke inderfjorde, kan nu trække udefter mod mere åbent og salt vand. Således sker der her i april et massivt udtræk af havørreder fra mange lukkede fjordområder til de åbne havkyster, hvor fiskene siden spreder sig sommeren igennem. På åben kyst kan de mæske sig i stimerne af tobiser, brisling og sild. De kan på rekordtid vokse sig så store, som de aldrig ville kunne gøre det inde i de lukkede fjordområder, hvor hundestejler, kutlinger, rejer og tanglopper udgør hovedparten af føden. 

Torsk

Kystvandet har nu i april en temperatur, der også passer torsken fint. Den kan derfor træffes helt inde under land, hvor den jagter sin favoritføde - knasende sprøde krabber! Bedst træffes den i timerne omkring og lige efter solnedgang.