tønder luftskibsbase

Soldaterskoven og Zeppelinbasen

Foto: Wikimedia

Under 1. Verdenskrig var området hjemsted for ”6. Marine-Luftschiff Detachement Tondern”, en af det tyske kongeriges store matine luftskibsbaser.

Efter Danmark i 1864 tabte krigen, kom Sønderjylland under tysk herredømme. I Sønderjylland, nordvest for Tønder ligger Soldaterskoven. Før 1. Verdenskrig i 1914 var området henligget som eng, mose og landbrug, men i 1914 rykkede det tyske militær ind på området. Her anlagde de en base for deres Zeppeliner luftskibe. Under 1. Verdenskrig var området hjemsted for ”6. Marine-Luftschiff Detachement Tondern”, en af det tyske kongeriges store matine luftskibsbaser.
Ved grundlæggelsen af basen, var den nuværende skov endnu ikke plantet, så de kæmpestore zeppelinerhaller lå på en helt flad og bar mark.

Basen bestod af to luftskibehaller, en flyhangar samt mandskabsbarakker til omkring 500 mand. De to luftskibshaller, Tony og Tobias, var 110 meter lange, 40 meter brede og 31 meter høje, alt dette stod klar i marts 1915. Allerede inden første del af basen var bygget færdige, besluttede det tyske krigsministerium at udvide basen med en dobbelthal, Tosca. Samtidig med at Tosca blev bygget tilføjede man også et gasværk, vandværk, elværk og varmecentral på basen. Sammen med gasværket opførtes funktionærboligerne og værkstederne ved siden af. Zeppelinbasen var næsten en hel by i sig selv og var også selvforsynende med næsten alt.

I juli 1918 blev Zeppelinbasen bombet af engelske bombefly. De Tosca blev stort set ødelagt, men flyverhangaren overlevede angrebet. Med dette angreb sluttede luftskibsbasens æra i Tønder, idet Tony- og Tobias-hallerne næsten allerede var sat ud af drift. Inden planerne for Toscas genopbygning var på plads, kom våbenhvilen nemlig i november 1918.

Efter Genforeningen af Danmark og Sønderjylland i 1920 kom Zeppelinbasen under dansk herredømme. Tyskerne havde imidlertid forladt basen uden at genopbygge den efter det engelske angreb i 1918. De dansksindede sønderjyder havde næret stor afsky overfor den tyske Zeppelinbase og man havde derfor stjålet materialer fra basens bygninger og derefter brændt dem ned.

I 1929 begyndte man at plante skov i Soldaterskoven. Eksempelvis plantede man træer, hvor zeppelinerhallerne før havde stået. Man valgte at plante skov i området for at slette sporene efter den forhadte tyske besættelse.

Fra 1920 til 2003 tilhørte Soldaterskovsområdet Tønder kaserne og er gennem tiden blevet brugt som øvelsesområde for en lang række regimenter. Der var på området anlagt blandt andet en håndgranatkastebane og en molotovcocktailbane. Det er stadig den dag i dag muligt at finde rester af ammunitionshylstre og granatsplinter. Området var lukket for offentligheden frem til 2003.

I 2003 overtog Naturstyrelsen Soldaterskoven, som i dag fungere som et rekreativt skovområde. Skovens militære fortid har sat sine tydelige spor i området og et besøg i skoven giver en ide om denne helt anderledes tid.