Skomagerhus grænseovergang

Skomagerhus grænseovergang

Foto: Wikimedia

Grænseovergangen ligger i udkanten af Kollund Skov, der hvor Krusåen har sit udløb i Flensborg Fjord. Grænseovergangen kan kun passeres til fods.

Grænseovergangen ved Danbroen/Skomagerhus (på tysk: Schusterkate) ligger hvor Krusåen har sit udløb i Flensborg Fjord. Denne grænseovergang blev etableret efter Genforeningen i 1920. Dengang fungerede overgangen som en såkaldt ”anmeldelsespost”, hvor man kunne deklarere toldpligtige vare. Dengang krævede en overgang over grænsen også et særligt legitimationskort, som kun udvalgte grupper havde.
Disse grupper bestod blandt andet af skoleelever, der gik i skole i Flensborg, skovarbejdere, embedsmænd og enkelte flensborgere der ejede et sommerhus på nordsiden af Flensborg Fjord.

Grunden til at grænseovergangen kom til at ligge netop her er fordi mange af Flensborgs borgere brugte skoven langs fjorden som udflugtsmål. Efter Genforeningen i 1920 var dette ikke længere en mulighed. Man etablerede derfor Skomagerhus grænseovergang netop her.

Under anden verdenskrig begyndelse var grænseovergangen lukket for al passage. Efter Danmarks befrielse i 1945 blev grænseovergangen bevogtet af først Den danske Brigade og derefter af soldater fra 1. Regiment, også kaldet Københavernes regiment.

Fra 1954 holdt grænseovergangen åben i sommerhalvåret, men siden d. 25. marts 2001, hvor Schengen-aftalen trådte i kræft, har Skomagerhus grænseovergang være åben døgnet rundt hele året. Grænseovergangen har ikke længere fast kontrol fra hverken politi eller toldvæsen.