Skamlingsbanken

Skamlingsbanken

Foto: Palle Peter Skov

Skamlingsbanken er det højeste punkt i det gamle Sønderjylland. Det højeste punkt, Højskamling, ligger 113 meter over havets overflade.

Før krigen i 1864, hvor Danmark tabte de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg var det, talte sprog tysk, på trods af Slesvigs danske tilhørsforhold. For at fremme det danske sprogs ret i Slesvig mødtes tusindvis af dansksindede sønderjyder til såkaldte sprogfester på Skamlingsbanken.

I 1842 købte en kreds af sønderjyder Skamlingsbanken som mødested for danskheden og i 1943 blev de første, førnævnte sprogfester afholdt på Skamlingsbanken. Sprogfesterne blev afholdt hvert år frem til 1863.  
I 1863 blev der rejst en 16 meter høj granitstøtte/obelisk ”til Minde om den danske Sags civile Forkæmpere i Sønderjylland”. Dette monument blev dog sprængt i stykker af preussiske ingeniørtropper i marts 1864 under krigen. Med den nye dansk-tyske grænse i 1864 kom Skamlingsbanken til at ligge i Danmark. Det blev derfor muligt i 1866 at genopbygge det tidligere monument.

Også de folkelige møder på Skamlingsbanken blev efter krigen genoptaget i 1884. På området opsatte man også mindesten over vigtige personer og begivenheder, der havde en særlig betydning for den sønderjyske sag og for kampen om det danske sprogs ret. I 1903 blev der på banken etableret en talerstol, hvis symboler fortæller om kampen for at opretholde det danske sprog i Sønderjylland.

Der blev igennem det 20. århundrede afholdt flere store møder på Skamlingsbanken. Eksempelvis i 1934, hvor nazismen begyndte at brede sig ud over Tysklands grænser og i 1945, hvor den danske modstandsbevægelse samlede næsten 100.000 mennesker til møde.

Skamlingsbanken er altså et dansk nationalsymbol for den civile kamp for Sønderjylland, samt den væbnede modstand under besættelsen. I dag er Skamlingsbanken først og fremmest et naturudflugtsmål, men smuk udsigt over området. Skamlingsbanken bruges ikke længere til folkemøder.