Nyborg Slot

Nyborg Slot

Foto: Nyborg Slot

Nyborg Slot er stedet hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet. 

Nyborg Slots Historie

Første gang Nyborg Slot nævnes i skriftlige kilder er helt tilbage i 1193. Arkæologiske kilder bekræfter at anlægget med voldgrave stod færdig omkring 1209/10.
Helt fra begyndelsen spillede Nyborg Slot en vigtig rolle. Borgen lå strategisk placeret midt i landet. I 1200-tallet begyndte den danske konge Erik Klipping at bruge borgen som mødested, og vigtige beslutninger blev truffet på Nyborg Slot. Blandt andet blev Danmarks første grundlov underskrevet af Erik Klipping i 1282 på Nyborg Slot.

Som bekendt blev Erik Klipping myrdet, og i 1287 blev de formodede mordere dømt fredløse for Danmarks sidste kongemord. Dommen blev afgivet på Nyborg Slot.

Efter Erik Klippings død fortsatte borgen som mødested for det, som kom til at hedde ”Danehof”. Når der var Danehof mødtes kongen og rigets gejstlige og verdslige stormænd og talte og afgjorde spørgsmål vedrørende blandt andet domsforhandlinger, stridigheder om kongens rettigheder samt udenrigspolitiske problemstillinger. Danehof blev afholdt på Nyborg Slot i cirka 200 år.

I 1525 blev Nyborg udpeget som Danmarks første residensstad. Dette medførte store udbygninger og moderniseringer af Nyborg Slot. Omkring Nyborg og slottet blev der i denne forbindelse også opført et voldanlæg, der blev udbygget i de følgende århundreder for at kunne modstå angreb fra datidens artilleri.

Nyborg Slot og Nyborg by blev som så mange andre steder indtaget af svenskerne under Svenskekrigene i 1650’erne. Svenskerne hærgede store dele af Danmark og efterlod næsten intet, da de endelig drog hjem til Sverige. Det siges at Nyborg Slot blev efterladt uden inventar, da alt af værdi blev taget som krigsbytte og ført med tilbage til Sverige.
Efter krigene ønskede kongen ikke længere at opholde sig på det nu hærgede slot. Nyborg Slot blev derfor overdraget til militæret. Militæret rådede over slottet helt frem til 1913.

Slottet blev under garnisonstiden indrettet som blandt andet tøjhus og kornmagasin. Dette resulterende i at store dele af slottet blev revet ned og/eller bygget om så det passede til militærets behov.

Da garnisonen forlod Nyborg i 1913 var slottet gammelt og forfaldent. I 1916-1917 overtog Danmarks Nationalmuseum slottet og en større undersøgelse og sidenhen restaurering blev påbegyndt. Siden 1920’erne har slottet fungeret som museum.

I de senere år er slottet og omgivelserne på ny blevet undersøgt, og siden 2017 har en ny restaurering af slottet været i gang. Når slottet genåbner i 2023 vil såvel det ydre som det indre være sat fint i stand, den bevarede kongefløj vil være suppleret med markeringen af en ny ringmur, en ny nordfløj vil rumme blandt andet en café og en ny Danehofsal, nye udstillinger vil tage imod publikum, og fra tårnets top vil man atter kunne skue ud over Storebælt.

Praktisk information

Nyborg Slot er lukket for adgang indtil 2023 grundet en gennemgribende renovering. Det er dog muligt at betragte det smukke slot udefra ved at gå en tur i det attraktive voldanlæg omkring slottet.

AdresseSlotsgade 34, 5800 Nyborg