Mindesmærker på rute 4

Foto: Margrethe Petersen

På den historiske cykelrute fra Haderslev til Aabenraa kommer du forbi 8 forskellige mindesmærker der har betydning for Genforeningen.

Genforeningsmonumentet i Haderslev

Praktisk information
Genforeningsmonumentet står ved anlægget ved Gammelting i Haderslev.
Genforeningsmonumentets adresse er Gammelting 8, 6100 Haderslev
Billedhugger Gunnar Hansen har lavet monumentet.

Inskription
Det lyder som et Æventyr
et Sag fra gamle dage
en røvet datter dybt begrædt
er kommet frelst tilbage.

Historien
Genforeningsmonumentet blev afsløret d. 10. juli 1950, på 30-året for kong Chr.X’s ridt over den tidligere grænse i 1920.
Billedhuggeren Gunnar Hansen fik inspiration til monumenter af en af afstemningsplakaterne fra 1920. Teksten på monumentet er taget fra Henrik Pontoppidans genforeningssang.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/haderslev

Genforeningsstenen i Vonsbæk

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står vest for kirken i Vonsbæk by.
Genforeningsstenens adresse er Præsteskoven 22, 6100 Haderslev

Inskription
Genforeningen 1920
Nu som dengang, for Danmark.
Vonsbæk Sogneboere
rejste denne Sten d. 10. Juli 1936

Historien
Genforeningsstenen er rejst på 16-årsdagen for Genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland.
Stenen stod oprindeligt ved Vonsbæks forsamlingshus, men blev i 1973 flyttet til Vonsbæk Kirke, fordi forsamlingshuset blev solgt.
Igen i 2001 blev stenen flyttet. Denne gang fordi menighedsrådet ønskede at flytte stenen tættere på kirken og fjerne stenens sokkel. Dette forslag mødte imidlertid så mange protester, at man besluttede at stenen skulle sættes tilbage på sin sokkel. Dokumenter fra 1936, samt beskrivelse af senens historie blev gemt under stenen sokkel i en forseglet flaske.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/vonsbaek

Genforeningsstenen i Øsby

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står foran kirken i Øsby.
Genforeningsstenens adresse er Øsby Kirkevej 11, 6100 Haderslev.

Inskription
Til minde om Genforeningen 1920
*
Alt hvad Fædrene har kæmpet
Mødrene har grædt
har den Herre stille lempet
saa vi vandt vor Ret

Rejst af Øsby Sogns Beboere

Historien
På Genforeningsdagen i 1928 blev genforeningsstenen afsløret af sognets tre ældste mænd. Tilstede var også Kong Christian X og Dronning Alexandrine.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/oesby

Genforeningsstenen i Hajstrup

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står ud til vejen mellem to ejendomme på Hajstrupgade.
Genforeningsstenens adresse er Hajstrupgade 55, 6100 Haderslev.

Stenen er rejst af Rentier Mathias Rudbeck, Rudbeck er også forfatter til stenens tekst.

Inskription
1864 – 1920
Ja mange trange Aar der gik
men Trængslen sin Løsning fik
hav Tak o Gud fordi du førte
os Hjem til Danmark hvortil vi hørte

Historien
Denne Genforeningssten blev ikke rejst i forbindelse til med et jubilæum eller årsdag for Genforeningen, som mange af de andre Genforeningssten. Denne Genforeningssten blev afsløret ved en mindre højtidelighed i efteråret 1923.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/hajstrup

Genforeningsstenen i Halk

Praktiske informationer
Genforeningsstenen såt foran Halk kirke, hvor Nørballevej munder ud i Halkvej.
Genforeningsstenens adresse er Halkvej 52, 6100 Haderslev.

Stenens tekst er forfattet af sognefoged Jørgen Petersen.

Inskription
Minde om Genforeningen 1920
I halvtredsinstyve Aar
Vandred vi i trange Kaar
Men vor Herre i det høje
Vilde for os godt det føje
Førte os fra Tvang og Savn
Hjem igen i Danmarks Favn

Halk Sogns Beboere rejste denne Sten

Historien
Genforeningsstenen i Halk blev afsløret den 15. juni 1930. Begivenheden blev indledt med en gudstjeneste, som afsluttedes ude på kirkegården ved mindestenen for de 31 mænd fra sognet, der faldt i Første Verdenskrig.

Under stenens fundament er der nedlagt en forseglet flaske, der indeholder et dokument, der fortæller om tilblivelsen af mindet.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/halk

Genforeningsstenen i Sønder Vilstrup

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står i et lille anlæg i nærheden af Forsamlingshuset i Sønder Vilstrup.
Genforeningsstenens adresse er Vilstrup Bysving 20, 6100 Haderslev.

Inskription
Minde om Genforeningen 1920.

Til sene Tider vil Stenen melde
om Eventyret i Dannevang.
Den Stund, vi frigjort for Fremmedvælde
aandede ud i Tak og Sang.
Da Glæden fødtes saa stærk og fri
og hele Norden tog Del deri.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/soender-vilstrup

Genforeningsstenen i Hoptrup

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står på hjørnet ved Hoptrup Næsvej og Hoptrup Hovedgade.
Genforeningsstenens adresse er Hoptrup Næsvej, 6100 Haderslev.

Inskription
Retten sejred trods tunge Kaar
Et Vifne om Danskes Tak her Staar

Genforeningen1920

Historien
Genforeningsstenen i Hoptrup blev afsløret på genforeningsdagen i 1925.
Teksten på stenen er en kombination af to indkomne forslag.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/hoptrup

Genforeningsstenen i Løjt Kirkeby

Praktiske informationer
Genforeningsstenen står foran kirken i Løjt Kirkeby.
Genforeningsstenens adresse er Løjt Nørregade 2, 6200 Aabenraa.

Malermester og kunstmaler Jes de Laurent var forfatter til teksten på Genforeningsstenen.

Inskription
1920
Kommende Slægter
jeg melder
om Troskab vilje
og Ret.

Historien
Genforeningsstenen i Løjt Kirkeby, blev afsløret den 9. juli 1936. Der blev afholdt en ceremoni i forbindelse med afsløringen.

Referencer
Grænseforeningen.dk: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/loejt-kirkeby-1