Herregården Jerstrup

Herregården Jerstrup

Foto: Herregården Jerstrup

De nuværende ejere overtog i 2007 Jerstrup og påbegyndte i denne forbindelse en gennemgribende renovering af bygningen.

Jerstrups historie

Første gang Jerstrup bliver nævnt i kilder er i 1328. Det bliver her kaldt ”Jærpælstrop”. Dengang var gården ejet af Niels Eriksen Rød Banner Høeg, men efter hans død i 1350 forsvinder Jerstrup ud af historien i mere end 150 år!

Næste gang Jerstrup omtales er i begyndelsen af 1500-tallet i forbindelse med en handel, hvor Jørgen Henningsen Qvitzow købte Jerstrup. Qvitzow var en velhavende mand, der også ejede andre herregårde på Fyn. Under Grevens Fejde (1534-1536) blev Qvitzow taget til fange af Grev Christoffers mænd. Efter konflikten sagsøgte Qvitzow Odenses borgere for den skade krigen havde gjort på hans gårde.

Qvitzows datter Hileborg Qvitzow arvede Jerstrup efter sin far og Jerstrup blev i slægten nogle generationer. Men fra slutningen af 1500-tallet og de næste århundrede frem skiftede Jerstrup ofte ejer grundet ægteskab, arv og handler. Jerstrup var i perioden ramt af dårlig økonomi, hvilket tvang mange af ejerne til at sælge herregården.

Først i 1804 fik Jerstrup mere faste ejere. I 1804 overtog Constance Frederikke Henriette Bernstorff fra Gyldensteen. Hun indlemmede herefter Jerstrup i grevskabet. Først i 1922 overgik Jerstrup fra grevskabet til fri ejendom.

Jordtilliggendet hører stadig under Gyldensteen, men Jerstrup hovedbygning, med tre hektar naturgrund/park areal blev i 2000 frasolgt. De nuværende ejere overtog i 2007 Jerstrup og påbegyndte i denne forbindelse en gennemgribende renovering af bygningen.

Praktisk information

AdresseJerstrupvej 44, 5400 Bogense