Vandreoplevelser i naturen

Danmarks natur er pragtfuld at færdes i på alle årstider, og der er næsten ingen grænser for, hvad du kan opleve derude. For den er nem at komme rundt i, og det meste af den er tilgængelig for alle.

Danske europæiske fjernvandreveje

To af de 11 europæiske fjernvandreveje, E1 (Grenaa-Kruså) og E6 (Kruså-Kastrup), går gennem Danmark. De kommer nordfra og fortsætter til henholdsvis Italien of Grækenland. De europæiske fjernvandreveje går på kryds og tværs gennem Europa og giver vandreoplevelser til mere end et liv.

Klosterruten

Klosterruten går fra Helsingør til Frederikshavn og passerer et utal af gamle kirker og klostre i det danske landskab.

Nordsøruten

Har du lyst og bentøjet i orden, kan du følge Nordsøruten, en kystrute, der i Danmark går fra den dansk-tyske grænse i syd og op langs den jyske vestkyst til Skagen i nord og videre ned langs Jyllands østkyst til Grenaa. Er det ikke nok, kan du fortsætte fra Sjællands Odde i det nordvestlige Sjælland langs kysten til Møn og Stevns.

Vandreruter i Danmark

 Vandring er en dejlig form for motion, hvor alle kan være med, børn, unge og voksne.

 Du sætter selv farten og distancerne, og der er fin kontakt til naturen med alle dens oplevelser, synsindtryk, lyde og dufte.

 

Hvis du vælger at benytte afmærkede ruter, får du dels større sikkerhed - du risikerer ikke at vejen ender blindt - og dels kommer du frem uden fare for at trænge ind på privat grund.

Desuden går de afmærkede ruter ofte igennem nogle af de smukkeste naturområder.

Vandreruter på Fyn

Det sydfynske øhav - 220 km. (7 delstrækninger à 25-39 km.)

Naturens forrådskammer

Afhængig af årstiden bugner naturen af bær og svampe, nødder og kogler.


Du er velkommen til at samle lidt af det hele – også mos og kviste, bare du gør det med omtanke og levner noget til dem, der kommer efter dig.

En god tommelfingerregel er at samle det, der svarer til en bæreposefuld.

Overnatning i det fri

Vil du overnatte i naturen, kan det ske på primitive overnatningsteder, som findes over hele landet. Der kan være shelters, ellers må du sove under åben himmel eller have eget telt med. For stille skovvandrere er der mulighed for fri teltning i skovbunden. På Skov- og Naturstyrelsens Friluftskort er der en oversigt over frie overnatningspladser.

Dyr og planter i den danske natur

Dyre- og plantelivet er rigt og mangeartet, og du kan bl.a. møde hjorte, ræve, harer, padder og krybdyr. Husk, at alle vilde pattedyr og fugle som udgangspunkt er fredede. Også mange planter er fredede for at beskytte dem mod udryddelse, og derfor må de ikke fjernes fra stedet, de vokser. Find en oversigt over fredede dyr og planter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.